INCIPIT. (2022). Índice. INCIPIT, 42, 5–6. Recuperado a partir de https://ojs.iibicrit-conicet.gob.ar/index.php/incipit/article/view/500